Stop represiji nad navijači!

Navijaška skupina Green Dragons je v preteklih mesecih začela z akcijo Stop represiji nad navijači in prvi rezultati našega dela ter vašega prispevka so že vidni. Našemu članu je bil izrečen ukrep prepovedi  udeležbe na športnih prireditvah za dve leti s strani PP Koper  ter Okrožnega sodišča v Kopru po postopku za katerega menimo, da je v nasprotju z Ustavo.  V postopku izreka namreč naš član ni imel možnosti podati navedb in predlagati dokazov v svojo korist, kar je ena ključnih pravic za zagotovitev poštenega sojenja.

 

Po izgredih na finalu pokala v Kopru je bil pridržan, a ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah mu ni bil izrečen ustno. Pisno odločbo o ukrepu je prejel naknadno po dveh tednih. Preiskovalna sodnica je nato, predvsem zaradi časovne oddaljenosti izdaje pisne odločbe od samega dogodka, ukrep razveljavila. Član bi tako lahko obiskoval tekme še naprej, ker policija ni pravilno postopala v primeru. Čez nekaj tednov je naš član prejel sklep zunajobravnavnega senata sodišča, da se je Policija na zavrnjen predlog pritožila in da je senat odločil, da prepoved velja. Tekom postopka o pritožbi ni bil obveščen in se sam ni mogel izjasniti do navedb Policije.

 

Zato smo zoper sklep zunajobravnavnega senata vložili zahtevo za varstvo zakonitosti na sodišče v Kopru (o njej pa bo odločalo Vrhovno sodišče RS) z namenom pridobiti stališče o ustreznosti postopanja Policije in sodišča primeru našega člana, kar je pomembno tudi za nadaljnji razvoj sodne prakse v podobnih primerih. Zaradi trenutne zakonske ureditve je možno, da zahteva za varstvo zakonitosti niti ne bo vsebinsko obravnavna, v vsakem primeru pa bo odgovor Vrhovnega sodišča predstavljal smernico za nadaljnje pravno postopanje v tozadevnih primerih.

 

Dragonsi menimo, da se je poleg krivice, ki je standard odnosa med navijači in policijo, v konkretnem primeru zgodila tudi kršitev pravic, ki po Ustavi pripadajo vsakemu državljanu Republike Slovenije.

 

Navijaški skupini Green Dragons lahko še vedno pomagaš v akciji Stop represiji nad navijači z nakupom majice na http://green-dragons.com/shop/stop-represiji/ ali kakršnokoli drugačno podporo.

Samo združeni lahko uspemo v borbi proti nepravičnosti.

Zato ker znamo skupi držat! 

 

Green Dragons Ljubljana